Povzetek

GIS Platforme

ESRI - Geografija med seboj povezuje družbo in različne kulture ter vpliva na naš način življenja. Podjetje ESRI temelji na filozofiji, ki zagovarja geografski pristop k reševanju problemov, kar omogoča boljšo komunikacijo in sodelovanje med ljudmi in organizacijami. Njihove rešitve danes uporablja več kot 300 000 organizacij in preko milijon uporabnikov širom sveta. ESRI je edino GIS podjetje, ki ponuja celovite desktop, mobilne, strežniške in internetno podprte GIS rešitve.

ArcGIS 10.3 spreminja način kako uporabljamo GIS. Povečajte produktivnost pri svojem delu in izkoristite GIS povsod: od aplikacij na osebnem računalniku, med računalniki in brskalniki z uporabo strežnika in v oblaku.

 

Cloud servisi

GDi ENSEMBLE Personal so storitve z dodano vrednostjo, ki jih uporabljajo telekom operaterji za povečanje prihodkov od storitev in povprečnega prihodka na uporabnika. Ensemble Personal vsebuje portfelj inovativnih storitev kot so spremljanje oseb in varnosti otrok, storitve in igre za enega ali več uporabnikov, ki temeljijo na SMS, storitve za družabna omrežja, mobilne družabne aplikacije integrirane s Facebookom, Twiterjem in drugimi družabnimi omrežji ter storitve za podajanje informacij glede na lokacijo v prostoru.

GDi ENSEMBLE Business so storitve z dodano vrednostjo, namenjene malim in srednje velikim podjetjem za upravljanje z voznim parkom. Storitve vključujejo aplikacije za upravljanje in podporo delovni sili na terenu (mobilni sodelavci),  vključno z rešitvami za podporo prodaji na terenu. GDi ENSEMBLE Business storitve vključujejo GDi in storitve tehnoloških partnerjev, ki se lahko implementirajo kot storitve v oblaku  ali kot »white label« storitve s strani telekom operaterjev za poslovni trg.

Cloud in NGOSS platforme

GDi ENSEMBLE Platforma - Storitev z dodano vrednostjo in m2m aplikativna platforma omogočata telekom operaterjem hitrejše in lažje uvajanje novih storitev na trgu. Edinstvena arhitektura platforme omogoča modularnost kot je m2m strežnik, kartiranje, pošiljanje sporočil, ticketing in mnoge druge storitve z neposrednim povezovanjem z BSS/OSS sistemi operaterjev.

GDi GEOSS Dynamic Service Catalog - Aplikacija razvita na zahtevo trga. Namenjena je produktnim managerjem v telekomunikacijskih podjetjih za hiter razvoj novih storitev  in se uporablja kot vmesnik proti  tehnologiji in omrežju..

GDi GEOSS pomaga pri upravljanju z omrežji, ki postajajo vse kompleksnejša. Operaterji morajo kombinirati in upravljati z vedno več tehnologijami, vključno z Fiber To The X (FTTx), IP in pasivnimi optičnimi omrežji, za zagotavljanje novih storitev kot so Triple Play, Voice over IP (VoIP), IP-TV in Metro Ethernet.

E-Uprava in GIS podatki

GDi LOCALIS - Na podlagi dolgoletnih izkušenj in dela z uporabniki v lokalni in regionalni samoupravi, je GDi GISDATA razvila celovit produkt GDi LOCALIS, ki vsebuje vrsto modulov za lokalno in regionalno samoupravo, namenjenih povečanju učinkovitosti in transparentnosti upravnih postopkov. GDi LOCALIS aplikacije podpirajo procese izdaje lokacijskih in gradbenih dovoljenj, upravljanje s prostorskimi regulativami, nepremičninami, infrastrukturo, javno razsvetljavo, zelenimi površinami, prihodki od komunalnih dejavnosti in spletne portale za obojesmerno komunikacijo med upravo in državljani.

GDi ATLAS - GISDATA uporabnikom nudi pripravljene prostorske podatke kot produkte za področje držav v katerih deluje. Podatke pripravimo tudi na zahtevo ali dopolnimo obstoječe. Družina produktov GDi ATLAS obsega: Digitalni atlasi cest, 3D modeli zgradb za mesta, Digitalni model višin na nivoju držav ali mest, Digitalni atlas mest, Geodemografski podatki, Zajem zemljišč, Interesne točke(POI), DOF posnetke mest, Termalni posnetki in drugi.

 • Produkti

   
  Izbira rešitve v obliki produkta namesto prilagojenih rešitev po meri stranke omogoči strankam številne prednosti kot so krajši čas implementacije sistema in nižje stroške prilagajanja produkta na nove informacijske platforme in standarde.
  GDi Gisdata svojim strankam ponuja številne lastne produkte, ki [...]

 • Komunalna infrastruktura in energija

  Uporaba GIS v energetiki in upravljanju infrastrukture je postala nepogrešljiva. Načrti za razvoj in širitev omrežja in priključitev novih uporabnikov mora biti premišljena in usklajena, zato je nujno poznavanje demografskih kazalcev, prostorskih načrtov, razvoja gospodarstva in industrije ter drugih elementov, [...]

 • Partnerji

   
   
   
  Šele z ustanovitvijo ESRI-ja leta 1969 smo se zavedali kakšno spremembo lahko tehnologija geografskih informacijskih sistemov (GIS) naredi v družbi. V sodelovanju z drugimi somišljeniki smo bili navdušeni nad velikim potencialom, ki ga GIS prinaša. Danes ta ista zavzetost temelji [...]